Ιστότοπος που ξεκίνησε για την προώθηση του τουρισμού στο Wrentham, Foxboro, Plainville | Τοπικά νέα

Οι κοινότητες του Foxboro, του Plainville και του Wrentham συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν έναν νέο ιστότοπο για να βοηθήσουν στην προσέλκυση ταξιδιωτών στην περιοχή.

Κάνοντας κλικ στον νέο ιστότοπο visitfwp.com σημαίνει ότι η προσπάθειά σας είναι “Μείνε λίγο ακόμα, παίξε λίγο ακόμα!” φέρνει το σύνθημα. Η υπόλοιπη σελίδα παρουσιάζει ειδικά σημεία ενδιαφέροντος που κυμαίνονται από τοπικές εκδηλώσεις έως σημαντικές στιγμές σε καθεμία από τις τρεις κοινότητες.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *