Η Sanford Health και η Fairview Health Services ανακοινώνουν την πρόθεσή τους να συγχωνευθούν για τη δημιουργία ενός νέου συστήματος υγείας που θα επικεντρώνεται στην παροχή προσβάσιμης, υψηλής ποιότητας υγειονομικής περίθαλψης σε ασθενείς σε αγροτικές και αστικές κοινότητες | Νέα

Το συνδυασμένο σύστημα θα επιταχύνει την υγεία του πληθυσμού και τη φροντίδα που βασίζεται στην αξία, θα αυξήσει την ισότητα στην υγεία και θα υποστηρίξει την κλινική καινοτομία προς όφελος των ασθενών.

Ο συνδυασμός θα επεκτείνει επίσης την πρόσβαση σε φροντίδα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε περισσότερα άτομα σε αγροτικές και αστικές κοινότητες.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *