Η δαπαγλιφλοζίνη βελτιώνει την επιβάρυνση των συμπτωμάτων, την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Η δαπαγλιφλοζίνη είναι ο πρώτος αναστολέας SGLT2 που έχει εγκριθεί από τον FDA για τη θεραπεία ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια (NYHA κατηγορίας II-IV) με μειωμένο κλάσμα εξώθησης.

Με βάση τα ευρήματα από τη φάση DELIVER, η θεραπεία με δαπαγλιφλοζίνη (Farxiga, AstraZeneca) βρέθηκε ότι βελτιώνει την επιβάρυνση των συμπτωμάτων και την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) με ήπια μειωμένο ή διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (EF ). Τρεις μελέτες που παρουσιάστηκαν στις Επιστημονικές Συνεδρίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (AHA) 2022 και δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό: Περιοδικό του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας.

Οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και ήπια μειωμένη ή διατηρημένη EF έχουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου και νοσηλείας, καθώς και υψηλή επιβάρυνση των συμπτωμάτων και σωματικούς περιορισμούς που συμβάλλουν σε κακή ποιότητα ζωής. Η δαπαγλιφλοζίνη είναι ο πρώτος αναστολέας συν-μεταφορέα γλυκόζης νατρίου 2 (SGLT2) που έχει εγκριθεί από τον FDA για τη θεραπεία ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια (NYHA κατηγορίας II-IV) με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF).

Προηγούμενη έρευνα καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα της δαπαγλιφλοζίνης στην πρόληψη και την καθυστέρηση της καρδιονεφρικής νόσου ενώ προστατεύει τα όργανα, βασικά ευρήματα λόγω των θεμελιωδών συνδέσεων μεταξύ της καρδιάς, των νεφρών και του παγκρέατος.

Η δαπαγλιφλοζίνη είναι επίσης εγκεκριμένη για ενήλικες και παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω, ως συμπλήρωμα στη δίαιτα και την άσκηση για τη θεραπεία του ανεπαρκώς ελεγχόμενου διαβήτη τύπου 2 (T2D) και για τη θεραπεία της χρόνιας νεφρικής νόσου με βάση τα ευρήματα DAPA. Δοκιμές HF και DAPA-CKD φάσης 3.

Το DELIVER ήταν μια διπλά τυφλή μελέτη φάσης 3 που σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της δαπαγλιφλοζίνης σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο στη θεραπεία ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια με ή χωρίς T2D. Η δαπαγλιφλοζίνη χορηγήθηκε μία φορά την ημέρα ως επιπρόσθετη θεραπεία υποβάθρου. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το Ερωτηματολόγιο Καρδιομυοπάθειας του Κάνσας Σίτι (KCCQ) για να αναλύσουν τις επιδράσεις της δαπαγλιφλοζίνης, που μετρήθηκε με τις βαθμολογίες KCCQ και βρέθηκε ότι βελτιώνει την επιβάρυνση των συμπτωμάτων, τους σωματικούς περιορισμούς και την ποιότητα ζωής σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Το κύριο καταληκτικό σημείο ήταν ο χρόνος κατά τον οποίο συνέβη για πρώτη φορά ο καρδιαγγειακός (CV) θάνατος, η νοσηλεία με καρδιακή ανεπάρκεια ή η επείγουσα επίσκεψη HF. Τα βασικά δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία περιελάμβαναν τον συνολικό αριθμό συμβάντων ΚΑ και τον καρδιαγγειακό θάνατο, τον χρόνο εμφάνισης του καρδιαγγειακού θανάτου και τον χρόνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία. Επιπλέον, η συνολική βαθμολογία συμπτωμάτων του KCCQ ήταν ένα προκαθορισμένο βασικό δευτερεύον τελικό σημείο και οι φυσικοί περιορισμοί, η κλινική περίληψη και η συνολική περίληψη αξιολογήθηκαν σε τυχαιοποιήσεις 1, 4 και 8 μηνών.

Τα οφέλη διατηρήθηκαν στους 8 μήνες με μέση βελτίωση κατά 2,4 βαθμούς στη συνολική βαθμολογία των συμπτωμάτων, 1,9 βαθμούς στους φυσικούς περιορισμούς, 2,3 βαθμούς στην κλινική περίληψη και 2,1 βαθμούς στη συνολική περίληψη σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Λιγότεροι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με δαπαγλιφλοζίνη παρουσίασαν σημαντική επιδείνωση στους 8 μήνες σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο και τουλάχιστον μικρές, μέτριες ή σημαντικές βελτιώσεις στην κατάσταση της υγείας ήταν μεγαλύτερες στις περιοχές του KCCQ που αξιολογήθηκαν.

“Πολλοί ασθενείς που ζουν με καρδιακή ανεπάρκεια εκτιμούν τα συμπτώματα και τη σωματική τους λειτουργία τουλάχιστον εξίσου με την αποφυγή του θανάτου, γεγονός που καθιστά αυτά τα αποτελέσματα εξαιρετικά κλινικά σημαντικά. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια και ελαφρώς μειωμένο και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης έχουν ιδιαίτερα κακή υγεία, Όταν ληφθούν, τα ευρήματα θα πρέπει να ωθήσουν τους κλινικούς γιατρούς να εξετάσουν σθεναρά την έναρξη αναστολέων SGLT2 σε αυτήν την ομάδα, ειδικά εάν οι ασθενείς είναι συμπτωματικοί. σε δελτίο τύπου, καθηγητής ιατρικής.

ΑΝΑΦΟΡΑ

Το Farxiga βελτίωσε την επιβάρυνση των συμπτωμάτων και την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία σε ασθενείς με ήπια μειωμένο ή διατηρημένο κλάσμα εξώθησης στη μελέτη Φάσης III DELIVER. AstraZeneca. 7 Νοεμβρίου 2022. Ανακτήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2022. https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2022/farxiga-improved-symptom-burden-in-deliver-phase-iii-trial.html

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *